NOKUT elektroniske søkerportal

Klikk for stort bilde14. november 2016 lanserte NOKUT sin nye elektroniske søkerportal. Fra denne dato skal alle søknader om vurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning skje elektronisk.

Dette gjelder både generell godkjenning av høyere utdanning, UVD ordningen og den nye godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Denne siste ordningen omfatter i første omgang bare søkere fra Tyskland og Polen.

I følge NOKUT gjøres dette fordi søkere skal kunne følge bedre med i søkerprosessen og holde kontakt med NOKUT via «Dine meldinger». Det skal også gis informasjon fra NOKUT til søkere via portalen.

http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/