NOKUT godkjenner utdanninger fra utlandet

Klikk for stort bildeNOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er den instansen søkere med utdanning fra utlandet skal henvende seg til for å få utdanningen godkjent i Norge.

Nå kan de også godkjenne utdanning selv når verifiserbar dokumentasjon mangler. NOKUT har ansvaret kvalitetssikring av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge og er Nasjonalt kontaktpunkt for det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. De har også ansvaret for generell godkjenning til søkere med utenlandsk høyere utdanning.

I 2013 opprettet de en ny godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon. NOKUT kan i dag ikke godkjenne høyere utdanning fra Afghanistan, Den demokratiske republikken Kongo, Irak, Liberia, Sierra Leone og Somalia, fordi dokumenter fra disse landene ikke lar seg verifisere. Personer med høyere utdanning fra disse landene vil derfor være aktuelle kandidater til den nye ordningen.

Den som søker om slik spesiell godkjenning, vil få sine kunnskaper og ferdigheter kartlagt av sakkyndige som NOKUT oppnevner. Etter en vurdering vil søkeren deretter få godkjent utdanningen, eller få et avslag basert på innstilling fra de sakkyndige. Det er NOKUT som avgjør om søkere kan komme i betraktning for vurdering.

Klikk her for å lese en orientering (PDF, 412 kB) om ordningen. Du finner NOKUT sine hjemmeside her.