Tilskudd til mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn

Klikk for stort bildeIMDi inviterer virksomheter i privat og offentlig sektor til å søke om tilskudd om støtte til mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn.

Søknadsfristen er 23. januar 2015. Virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid.

Formålet med tilskuddsordningen er at flere personer med innvandrerbakgrunn får bruke kompetansen sin ved at virksomheter etablerer mentor- eller traineeordninger for denne gruppen. Formålet er også at virksomheter blir tilført ny kunnskap og nye erfaringer.

Gjennom slike ordninger kan personer med innvandrerbakgrunn få mulighet for innpass i arbeidslivet, karriereutvikling og bedre bruk av egen kompetanse. De får også mulighet til å styrke sine nettverk og få innsikt i nye arbeidsområder og virksomheter.

Målgruppe for tilskuddsordningen er virksomheter i privat eller offentlig sektor som har, eller som ønsker å etablere mentor- eller traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn.
Mer om ordningen for tilskudd til trainee hos IMDi