Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Som et tiltak for automatisk betaling på Nordland fylkeskommunes fergestrekninger, tar man i bruk skilt-gjenkjenning og betaling via autopass.

Framdriften i rassikringsprosjektet Liafjell – Olvikvatnet har møtt på ulike utfordringer. Men fylkesråd Bent-Joacim Bentzen forsikrer at det jobbes hardt for å fullføre prosjektet.

Illustrasjonsbilde

- Hold avstand, sitt i bilen under fergeoverfarten, hvis det er mulig. 

Nordland fylkeskommune stopper fra og med i dag manuell billettering fra reisende om bord på busser, hurtigbåter og ferger. De som kan kjøpe billett i app bes om å gjøre det på forhånd.  

Ansvarlig

  Bent-Joacim Bentzen
Fylkesråd for transport og infrastruktur
Odd Steinar Åfar Viseth
Samferdselssjef