Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Nordland fylkeskommune og Trygg Trafikk har inngått en ny samarbeidsavtale som innebærer et tettere samarbeid om trafikksikkerhet.

 Trafikksikkerhetsutvalget bevilger 216 000 kroner til prosjekter som skal skape bedre holdninger i trafikken.

 I statsbudsjettet ligger det ingen avklaring på finansiering, når Nordland fylkeskommune fra 1. januar skal overta alt ansvaret for fylkesveiene. Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen er frustrert.

Fra 1.oktober kan alle som bruker verdikort på hurtigbåt også reservere plass på forhånd – og få med seg rabatten.

Ansvarlig

  Bent-Joacim Bentzen
Fylkesråd for samferdsel
Odd Steinar Åfar Viseth
Samferdselssjef
Odd Inge Bardal
Vegsjef