I høst hengte Nordland fylkeskommune opp plakater, på busser og ferger i Nordland, med informasjon om å registrere seg. Dette er viktig slik at den reisende får varsel dersom det oppdages koronasmitte på reisen.

I dag åpner regionbussene på Søndre Helgeland igjen sine fordører for validering av reisekort og betaling med betalingskort.

Med en mer krevende koronasituasjon strammes også tiltakene i kollektivtrafikken i Nordland inn. Spesielt gjelder dette de områdene der det nå er en del smitte, der det er flest passasjerer og på lengre reiser. Bodø står i en særstilling, og her blir det spesielle tiltak.

 Med dagens bevilgning har fylkesrådet bidratt med til sammen ni millioner til det viktige kaiprosjektet i øykommunen Røst.