Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Med en mer krevende koronasituasjon strammes også tiltakene i kollektivtrafikken i Nordland inn. Spesielt gjelder dette de områdene der det nå er en del smitte, der det er flest passasjerer og på lengre reiser. Bodø står i en særstilling, og her blir det spesielle tiltak.

 Med dagens bevilgning har fylkesrådet bidratt med til sammen ni millioner til det viktige kaiprosjektet i øykommunen Røst.

Fylkesrådet varsler en styrket satsing på kommunal infrastruktur i Nordland. Rådet bevilger i den forbindelse 5 millioner kroner til utbygging av ny hovedvannkilde og overføringsledning for vannforsyning i Beiarn kommune.

Fylkesrådet går inn med millionbeløp til utbygging av infrastruktur i Galtneset industriområde.

Ansvarlig

ass. samferdselssjef