Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Stengt gjennom Kilvik natt til fredag 3. juli klokka 01:00–06.30 på grunn av asfaltering. Ingen omkjøringsmuligheter. 

 - Busskorrespondanse til togavganger og ankomster. Gjennomgående billett i en og samme bestilling. Og garanti for overgangen hvis forsinkelser oppstår. Slik oppsummerte nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik (Sp) den nye samarbeidsavtalen som ble underskrevet i dag mellom fylkeskommunene i nord og den nye operatøren på Nordlandsbanen Statens Järnvägar (SJ).

 Forlenger det ene skredoverbygget og bygger nye ledevoller. 

Fra mandag 20. april skal du bestille og betale før du går om bord på hurtigbåten.

Ansvarlig

Odd Steinar Åfar Viseth
Rådgiver