Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

 Forlenger det ene skredoverbygget og bygger nye ledevoller. 

Fra mandag 20. april skal du bestille og betale før du går om bord på hurtigbåten.

Fra mandag 20. april tar Nordland fylkeskommune i bruk skiltgjenkjenning og betaling via Autopass. 

Som et tiltak for automatisk betaling på Nordland fylkeskommunes fergestrekninger, tar man i bruk skilt-gjenkjenning og betaling via autopass.

Ansvarlig

ass. samferdselssjef