Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Nordland fylkeskommune stopper fra og med i dag manuell billettering fra reisende om bord på busser, hurtigbåter og ferger. De som kan kjøpe billett i app bes om å gjøre det på forhånd.  

Fra 5. mars er det iverksatt en ny beredskapsordning for transport over Trænfjorden for å sikre tilgang til fastlandet også når været skaper problemer for båttrafikken.

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet

Fylkesrådet må utsette den planlagte forbedringen av fv. 17 Ørnes–Glomfjord.

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet

Fylkesrådet må utsette den planlagte utbedringen av fv. 810 Bustneslia.

Ansvarlig

Odd Steinar Åfar Viseth
Rådgiver