Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

 - For å gjøre det enda mer attraktivt å bo på Nordlandskysten og gi et bedre tilbud til de som reiser ofte med hurtigbåt, reduserer vi prisen på 30-dagers periodebilletter med omlag 15 prosent fra 1. oktober i år, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

 - De nye sommerrutene i Nordland har hatt 15 000 reisende og bidratt til økt aktivitet og styrking av reiselivsbedriftene på Nordlandskysten, sier en begeistret fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Nå er 4,6 kilometer med ny og utbedret fylkesveg i Sortland åpnet. – Resultatet er en tryggere veg for de som ferdes her, sier samferdselsråd Svein Eggesvik (Sp).
 

 

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll var med og lanserte verdens første utslippsfrie hurtigbåt. – Dette er et miljøprosjekt der vi ligger fremst i verden. Sammen med Trøndelag kan vi lede an i den største miljøsatsingen innen hurtigbåt noensinne.

Ansvarlig

  Bent-Joacim Bentzen
Fylkesråd for samferdsel
Odd Steinar Åfar Viseth
Samferdselssjef
Odd Inge  Bardal
Vegsjef