Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet

Fylkesrådet må utsette den planlagte forbedringen av fv. 17 Ørnes–Glomfjord.

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet

Fylkesrådet må utsette den planlagte utbedringen av fv. 810 Bustneslia.

Fylkesrådet må utsette den planlagte forbedringen av fv. 82 Sortland-Holmen.

Martin Sandtrøen, rådgiver Samferdselsavdelingen

ITxTP er en organisasjon som jobber for å standardisere tekniske løsninger innen samferdsel. Når Nordland fylkeskommune nå blir med i foreningen er fire norske offentlige organisasjoner med i det internasjonale nettverket.

Ansvarlig

ass. samferdselssjef