Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Nordland fylkeskommune sender med dette Transportplan Nordland 2013-2024 på høring.

Gutt med sykkelhjelm

Nå kan du søke støtte til til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak.

Julianne og Helene møtte samferdselsråden på Ungdomskort-tur.

Penger til nattferge.

Ansvarlig

Odd Steinar Åfar Viseth
Rådgiver