Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Høringsfrist var satt til 15. juni 2011.

Forsiden til kollektivplan Bodø

Kollektivplan Bodø sendes i disse dager på 8 ukers høring.

Ansvarlig

  Bent-Joacim Bentzen
Fylkesråd for samferdsel
Odd Steinar Åfar Viseth
Samferdselssjef
Odd Inge Bardal
Vegsjef