Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Det nærmer seg oppstart på en ny del av prosjektet fv. 78 Halsøya–Leirosen.
May Valle presenterer økonomiplanen for 2012-2015.
– Endelig er vi i gang med Finnøyvegen, sier en glad fylkesråd for samferdsel May Valle.

Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har laget en felles kollektivtrafikkplan for Bodø. Arbeidet er organisert i et prosjekt kalt Kollektivplan Bodø. I tillegg har også Statens vegvesen og Jernbaneverket deltatt i prosjektet.

Høringsfrist var satt til 15. juni 2011.

Ansvarlig

ass. samferdselssjef