Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

Kontakt samferdsel   Dokumenter

 

Nå begynner arbeidet med å bygge ny fergekai på Festvåg og større kai på Misten.
Hæhre Entreprenør AS og NCC ga tilbud på parsellen Holand–Brattlia i prosjektet fv. 78 Halsøya–Leirosen.
Det nærmer seg oppstart på en ny del av prosjektet fv. 78 Halsøya–Leirosen.
May Valle presenterer økonomiplanen for 2012-2015.
– Endelig er vi i gang med Finnøyvegen, sier en glad fylkesråd for samferdsel May Valle.

Ansvarlig

ass. samferdselssjef