Bodø blir en av Norges første el-buss-byer

Klikk for stort bilde

Nå lyses Nordlands største anbud for drift av bussruter i Salten ut. - Å begrense klimaendringene og utvikle bærekraftige samfunn er vår tids største utfordring. Men «det grønne skiftet» innebærer også historiske muligheter til utvikling og nye arbeidsplasser. Derfor går vi for el-busser, sier Tomas Norvoll (Ap).

I dag lyser Nordland fylkeskommune ut nytt anbud på drift av bussruter i Salten fra 1. juli 2021.  I tillegg til de 30 elbussene som skal betjene Bodø, lyses de øvrige 70 bussene ut med opsjon om å benytte biodiesel.

-Nordland fylkeskommune satser på framtidsrettede miljøalternativer. Med dette anbudet følger vi opp en stor satsing på nullutslipps ferger. Dette er en historisk dag for miljøsatsing i Nordland, sier en fornøyd fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Grønt skifte

Det er bybussene i Bodø, som fra sommeren 2021 vil være nullutslipps-busser. Norvoll gleder seg stort til et bedre bymiljø, og mener Nordland fylkeskommune viser stor vilje til å være pådrivere i det grønne skiftet.

-Vi legger opp til enda flere ladestasjoner på bussdepotet, slik at flere enn bybussene kan være elektriske eller hybrid-busser, utdyper Norvoll.

Byene går foran

En veldig fornøyd ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, påpeker at byene er i en særstilling i arbeidet for et nullutslipps-samfunn.

-Norges ambisjoner om å nå de internasjonale klimamålene, kan ikke nås uten at byer og tettsteder blir en del av løsningen. Byområdene skal gå foran og trappe opp ambisjonsnivået i klimapolitikken, argumenterer Pinnerød.

Bygger eget bussdepot

Når el-bussene starter opp sommeren 2021, skal også en ny bussoppstillingsplass stå klar. Denne planlegges på Nepåkeren, området mellom tunnel-åpningen på Stormyra, og gamle Riksvei 80, trefeltsveien.

-Med at vi bygger et eget bussdepot, får vi en effektiv drift, vaskehall og splitter nye fasiliteter for sjåførene. Dette blir et løft på mange måter, sier fylkesrådsleder Norvoll.

Offentlig klima-makt

Han er opptatt av at det offentlige gjennom sin innkjøpsmakt, har store muligheter for å lede an i det grønne skiftet.

-Klimautfordringene må håndteres nå. Kommunene og fylkene er sentrale aktører i klima- og miljøpolitikken. Nå ser vi også på mulighetene til få på plass verdens første nullutslipps hurtigbåter i Nordland. Totalt gjør vi mange grep som vil gi store miljøeffekter. Det offentlige skal bidra til utslippskutt, og samtidig legge til rette for at hver og en av oss kan ta klimavennlige valg, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.