Kollektivplan Bodø til høring

Kollektivplan Bodø sendes i disse dager på 8 ukers høring.

Jeg er meget godt fornøyd med at vi endelig kan sende denne planen på høring. Dette sier fylkesråd for samferdsel May Valle i en kommentar.

Kollektivplan Bodø skal fungere som regional plan - og kommunedelplan for kollektivtrafikk i Bodø.

Når planen nå går ut på høring er det viktig at alle som vil mene noe om framtidig kollektivtrafikk i og rundt Bodø engasjerer seg i saken, slår May Valle fast. Jeg vil også understreke at vi ønsker at resultatet blir best mulig fremtidsrettet, og for å få det til, må vi få inn flest mulige innspill.

Dokumentene vil bli lagt elektronisk tilgjengelig på www.nfk.no/samferdsel og på www.bodo.kommune.no. Interessert vil på forespørsel kunne få dem ettersendt i papirversjon. De vil også bli tilgjengelig til utlån på Fylkeshuset, Rådhuset, Herredshuset og Bodø bibliotek.

Det bes om at uttalelser sendes elektronisk til post@nfk.no. Merk e-post med "Kollektivplan Bodø". Det er også mulig å sende uttalelse i posten til Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø, merk konvolutt med "Kollektivplan Bodø". Høringsfristen settes til 09.08.10.

Her er høringsutkastet til "Kollektivplan Bodø" (PDF, 3 MB)

Nærmere informasjon, kontakt med fylkesråd for samferdsel May Valle, tlf. 977 39 636, og/eller Bjørnar Klausen, tlf. 75 65 08 75 eller Helge Lynghaug tlf. 75 65 05 97.