Ledige drosjeløyver

Bodø kommune

Ett ordinært drosjeløyve med tilknyttning til Bodø Taxi i Bodø kommune blir med dette utlyst for tildeling. Løyvet er ledig fra 01.03.2020, eller tidligere etter nærmere avtale med løyvemyndigheten.

Søknad merkes W33 – 19/18524

Søknadsfrist: 31.12.2019.

 

Leirfjord kommune

Ett bostedsløyve i Leirfjord kommune blir med dette utlyst for tildeling. Løyvet er ledig.

Søknad W160 – 19/13488

 

Røst kommune

Ett bostedsløyve på Røst i Røst kommune blir med dette utlyst for tildeling. Løyvet er ledig fra 01.09.2019.

Søknad sendes inn på: post@nfk.no W253 – 19/11880

 

Saltdal kommune

To ordinære drosjeløyver med tilknytning til Rognan Taxisentral i Saltdal kommune blir med dette utlyst for tildeling. Et løyve er ledig fra 01.03.2020. Det andre fra 01.04.2020 eller tidligere etter avtale med løyvemyndigheten. 
 
Søknad merkes W261 – 20/45 
 
Søknadsfrist: 26.01.2020.