Ledige drosjeløyver

Leirfjord kommune

Ett bostedsløyve i Leirfjord kommune blir med dette utlyst for tildeling. Løyvet er ledig.

Søknad W160 – 19/13488

 

Meløy kommune

Grunnet kommende endringer i yrkestransportloven, og nærmere diskusjon med sentralen på Ørnes, trekkes utlysningen av W183 ved Ørnes Taxisentral tilbake.

 

Røst kommune

Ett bostedsløyve på Røst i Røst kommune blir med dette utlyst for tildeling. Løyvet er ledig fra 01.09.2019.

Søknad sendes inn på: post@nfk.no W253 – 19/11880