Ledige drosjeløyver

Leirfjord kommune

Ett bostedsløyve i Leirfjord kommune blir med dette utlyst for tildeling. Løyvet er ledig.

Søknad W160 – 19/13488

 

Røst kommune

Ett bostedsløyve på Røst i Røst kommune blir med dette utlyst for tildeling. Løyvet er ledig fra 01.09.2019.

Søknad sendes inn på: post@nfk.no W253 – 19/11880