Persontransport i rute med motorvogn eller fartøy

For persontransport i rute med motorvogn eller fartøy (bil-, og båtruter) kreves det løyve fra fylkeskommunen.

 

 For riksvegferjer er Vegdirektoratet løyvemyndighet.  

For bilruter stilles det krav om turvognløyve for de vogner som skal benyttes i rutekjøringen, i tillegg til behovsprøvd ruteløyve.

For båtruter kreves også behovsprøvd ruteløyve, og videre stilles samme krav til vandel og økonomi som for øvrige løyvetyper, derimot ingen spesielle krav til faglig teoretisk opplæring.

 

Søknadsskjema:

Løyve for persontransport i rute med motorvogn (DOC, 95 kB)

Løyve for persontransport i rute med fartøy (DOC, 107 kB)