Turvogn- og godstransport

Løyve for turvogn og for godstransport er ikke behovsprøvde, og kan tildeles alle som fyller fastsatte krav til:

  • Vandel (politiattest)
  • Økonomi (bankgaranti, samt attestasjon fra kommunekasserer, skattefogd og konkursregister)
  • Faglig kompetanse (løyveutdanning basert på læreplaner i videregående skole, samt teoretisk førerprøve for klasse C1, eller D1.)

 

I tillegg til det ordinære skoleverket har også NKI-skolen og Kompetanseteam Vest opplegg for løyveutdanning. Utdanningskravet kan også oppfylles gjennom godkjent realkompetanse, etter vurdering av en egen godkjenningssentral (les mer).  

 

For å få utstedt løyvedokument kreves det et behandlingsgebyr på kr. 3.400,- pr. løyve.

 

Turvognløyve gjelder for persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for mer enn 9 personer.

 

For godstransport kreves det løyve når det benyttes motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg. For godstransport med mindre biler kreves det ikke løyve. Det kreves heller ikke løyve for egentransport (transport av eget gods som ledd i annen næringsvirksomhet).  

 

Søknadsskjema:

 

 

Tillatelser til internasjonal person- og godstransport utstedes av Vegdirektoratet. Informasjon og skjemaer finner du her.