Nytt kart for ferje- og hurtigbåter på høring

- Høringsrunden for nytt ferge- og hurtigbåtkart gir kommuner, innbyggere og næringsliv mulighet til å si sitt, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).

Klikk for stort bildeSamferdselsråd Nordlund får overlevert utredningen fra prosjektleder Jørn Sørvig Berit Stensland

De nordnorske fylkeskommunene har lansert strategien «Fra kyst til marked» med en felles ambisjon om at samferdsel skal bidra til vekst i næringslivet.


- Vi må være sikre på at de pengene vi bruker på ferje og hurtigbåt bidrar til akkurat det. Nettopp derfor gjennomføres det en omfattende gjennomgang av alle våre tilbud på sjøen, sier Nordlund.  
Han understreker at hurtigbåter og ferjer er livsnerve for mange kystsamfunn i Nordland. Arbeidet med det nye kartet handler derfor om å se på hvilke behov innbyggerne har.


Omfattende jobb

Initiativet til kartet ble tatt i 2015. Det var det to grunnen til.


- For det første er det flere tiår siden det var gjennomført en skikkelig gjennomgang av hurtigbåt- og ferjetilbudet i fylket. For det andre får Nordland fylkeskommune mindre penger til å utvikle tilbudet til innbyggerne og næringslivet, slik opplegget var skissert fra regjeringen, påpeker Nordlund.
 

Klikk for stort bildeProsjektleder Søvik presenterer forslagene for fylkesråden Berit Stensland

 

Demokratisk prosess
Med mandat fra fylkesrådet er det engasjert en egen prosjektleder for å arbeide frem et forslag til nytt kart. Mandag 30.januar fikk fylkesrådet overlevert forslaget til nytt hurtigbåt- og ferjekart fra prosjektlederen.


- Det er avgjørende at de som kan bli berørt av eventuelle endringer blir hørt. Derfor går forslaget ut på en grundig høring, understreker Nordlund. Høringsfristen er satt til 1.juli 2017.


- På bakgrunn av forslaget og innspillene i høringsrunden samt forslaget til kommuneproposisjon, hvor regjeringen bestemmer fylkeskommunens inntekter, vil fylkesrådet utarbeide sak til fylkestinget. Fylkestingsaken vil være fylkesrådets politiske forslag, avslutter Nordlund.

 

Utredning om ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland. (PDF, 10 MB)

Kortversjon- Utredning om ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland (PDF, 3 MB)

 

Opptak av pressekonferansen: