Samarbeider med SJ om togbuss-løsning

Klikk for stort bildeFra underskrivingen av avtalen. fra venstre Jonny Berg, avdelingsleder kollektiv og mobilitet i Troms og Finnmark fylke, fylkesråd Svein Eggesvik og administrerende direktør i SJ Norge Sverre Høven. Trond-Erlend Willassen  - Busskorrespondanse til togavganger og ankomster. Gjennomgående billett i en og samme bestilling. Og garanti for overgangen hvis forsinkelser oppstår. Slik oppsummerte nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik (Sp) den nye samarbeidsavtalen som ble underskrevet i dag mellom fylkeskommunene i nord og den nye operatøren på Nordlandsbanen Statens Järnvägar (SJ).

Partene er enige om sammen å utvikle kollektivtilbudet slik at Nordland fylkeskommunes og SJ Norges rutetilbud danner et best mulig og sammenhengende transporttilbud.

- Å reise kollektivt i Nord-Norge, kan ofte oppleves som kronglete. Det kan gi en følelse av at man må være lokalkjent for å ta seg fram fra ett sted til et annet. Ikke minst blir dette tydelig hvis det oppstår uforutsette hendelser eller forsinkelser. Derfor er jeg svært glad for at vi i dag kan undertegne en avtale med SJ som skal forbedre reiseopplevelsen for våre passasjerer i Nordland, Troms og Finnmark, sa Svein Eggesvik under dagens signering.

- Vi er svært stolte over å kunne signere denne avtalen. Det er viktig å få opp gode togbuss-løsninger fort, SJ har en viktig rolle å spille i distriktene, kvitterte administrerende direktør i SJ Norge Sverre Høven.

Reisegaranti

-Et av de viktigste momentene i avtalen er reisegarantien. Våre passasjerer skal føle seg trygge på at de kommer seg til sitt reisemål, selv om reisen er satt sammen av både tog, buss og båt.

Nordland fylkeskommune har bygget opp store deler av sitt regionale busstilbud omkring togavgangene på Nordlandsbanen.

- Vi har buss/togkorrespondanser 364 dager i året på Grong, i Mosjøen og på Fauske. Også på Mo har vi ruter til Nesna, Stokkvågen og Tonnes som er tilpasset toget. Dette viser hvor viktig også toget er i kommunikasjonen i Nordland. Både når det gjelder gods, men ikke minst for reisende som skal til og fra hjemme, og i tillegg for reiselivsnæringen som skal gi turistene mulighet til å oppleve  Nordland og Nord-Norge.

Flere avganger

Sammen med SJ skal Nordland fylkeskommune jobbe for å få til enda flere avganger.

Partene er enige om at det etableres TogBuss på strekningene:

  • Fauske – Narvik (Nordland fylkeskommune)
  • Narvik – Tromsø (egen avtale inngås med Troms og Finnmark fylkeskommune)
  • Sandnessjøen – Mosjøen (Nordland fylkeskommune)
  • Grong – Brønnøysund (Nordland fylkeskommune)

Gjennomgående billett

- Vi forenkler også billettbestillingene, slik at du kan kjøpe billetter med tog og buss i en og samme bestilling. Det skal være sømløst å reise kollektivt i Nordland, sier Svein Eggesvik.