Jernbaneforum nord

Jernbaneforum nord

Målet til Jernbaneforum nord er å ha størst mulig påvirkningskraft for å videreutvikle våre to jernbaner i nord slik at det legges til rette for gode tilbud både for gods og persontrafikk.

Medlemmer i forumet er Nordland fylkeskommune, 7 regionråd og 8 jernbanekommuner som ligger langs våre jernbaner.

 
Leder er Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel i Nordland 
 
Sekretariat: Siri Vasshaug, Nordland fylkeskommune
 
 

Klikk for stort bilde


Dokumenter
 

Jernbaneforums innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029 (PDF, 21 kB)


Rapport

 «Forbedret togtilbud for pendling på Helgeland» (PDF, 5 MB)

 

Møtereferat:


2. mai 2018 Medlemsmøte

Referat fra møte (DOCX, 18 kB)


Presentasjoner
Presentasjon Nord-Norgebanen (PDF, 139 kB) av Tor Nicolaisen, Jernbanedirektoratet
Presentasjon Togpakke 2 (PDF, 472 kB) av Tor Nicolaisen, Jernbanedirektoratet
Presentasjon Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018-20129 (PPTX, 5 MB) av Nina Fjeldheim Hoelsæter, Jernbanedirektoratet
Smartere Transport - hva kan teknologien hjelpe oss med (PPTX, 2 MB) av Siri Vasshaug, Nordland fylkeskommune 

 

 

 

16. januar 2017 (PDF, 16 kB)

20. oktober 2016

15. desember 2015

 

 

Klikk for stort bilde

18. februar ble den første konferansen i Jernbaneforum nord sin regi arrangert. Hovedfokus for konferansen var de to jernbaner i nord. Det var nærmere 50 deltakere. Se innleggene her.

Her ligger referat og presentasjoner.

Her ligger referat og presentasjoner.

 

Ny rapport viser at det er fullt mulig å gi et vesentlig bedre togtilbud på Helgeland.

 

Ansvarlig

Svein Eggesvik
Fylkesrådets nestleder