Bypakke Bodø

Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem både for de som kjører, tar buss, sykler og går. 

Bypakken er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. Pakken har mer enn hundre  prosjekter og inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier. Dette løftet er et spleiselag mellom det offentlige og bilistene. 
 

Nettsiden til Bypakke Bodø

 

Satser kollektivt

Antall bussreiser i Bodø har økt med 70% siden kollektivsystemet ble lagt om for syv år siden. Enklere busstraseer, innføring av sanntid og busser som går oftere har gjort kollektivtilbudet mer attraktivt og forutsigbart.

Utviklingen fortsetter

Målet er at flere skal velge å reise kollektiv og at det skal være et alternativ til bilen. Dermed fortsetter arbeidet med forbedringer slik at bodøværingene skal se fordelene med å ta buss i Bodø.

Ønsker grønne busser

Ambisjonen er at bybussene i Bodø skal bli utslippsfrie. I kommende bussanbud er det lagt opp til at det skal leveres elektriske busser. Dette vil høyne kvaliteten på kollektivtilbudet, ikke minst med hensyn til støy og utslipp. Når de elektriske bussene blir innført vil Bodø bli en av de første elbuss-byene i Norge.

Ambisiøse mål

Bypakke Bodøs mål for kollektivtrafikken er ambisiøse. Andelen av de som går, sykler eller benytter kollektivtransport skal være 21% innen 2020 (her må det tas i betraktning at oppstarten av prosjektet ble forsinket med tre år) og at antall passasjerer skal fordobles i forhold til hva det var ved oppstart.

Økonomi

Det er satt av 230 millioner kroner til utbyggingstiltak for kollektivtrafikk i bypakken. I tillegg har fylkeskommunen gått inn med 12 millioner pr. år for å få på plass flere avganger på bybusslinjene.

Ansvarlig

Teamleder - plan og utvikling Samferdsel