Fremdriftsplan for Nasjonal transportplan 2018-2029

29. februar 2016 overleverte Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 til Samferdselsdepartementet.
 
Samtidig ble forslaget sendt ut på høring til alle fylkeskommunene og de største byene med høringsfrist 1.juli 2016.
 
For å sikre gode prosesser og politisk behandling i kommunestyrer/bystyrer i hver enkelt kommune og hos andre berørte parter, satte fylkeskommunen høringsfristen til 20. april 2016 for eventuelle innspill.
 
Fylkestinget behandlet innspillene i fylkestingsmøtet 6.juni 2016 under sak 098/2016.
 
 
Nå pågår det en prosess hvor det utarbeides en stortingsmelding som etter planen skal legges frem vinter/vår 2017.
 
Parallelt med dette utarbeider transportetatene sine handlingsprogram som skal foreligge ved utgangen av 2017.
Publisert av Berit Stensland. Sist endret 21.09.2016 13:07

Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke mål og prinsipper regjeringen legger til grunn for den. 

Fant du det du lette etter?