Et nytt samferdselskart for Nordland er i ferd med å ta form. De to neste ukene skal forslagene til framtidig ferge- og hurtigbåtopplegg drøftes med berørte kommuner.

 

Fra 7. - 22. november 2016 ble forslagene til framtidig ferge- og hurtigbåtopplegg drøftet med berørte kommuner.

- Høringsrunden for nytt ferge- og hurtigbåtkart gir kommuner, innbyggere og næringsliv mulighet til å si sitt, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).