1. UTKAST TIL NYTT KART 2016

Klikk for stort bilde

Styringsgruppa for prosjektet nytt hurtigbåt- og ferjekart har ferdig sitt først forslag til ny hurtigbåt- og ferjestruktur i Nordland:

 

► Ny rutestruktur kart  (PDF, 3 MB)


► Endringer i rutestruktur (PDF, 39 kB)
 

► Prinsipper til ferje og hurtigbåtkart - presentasjon (PDF, 2 MB)

 

Se presentasjonen av forslaget ved prosjektleder Jørn Sørvig.

 

Møteplan


Forslaget vil nå bli presentert for kommunale politikere, brukere og andre interessenter gjennom egne møter etter følgende møteplan:

 

Gildeskål, Bodø, Steigen og Hamarøy

Politisk samrådingsmøte 8. mars, i Bodø  møtet er et internt arbeidsmøte mellom prosjektledelse og politisk ledelse i kommunene
Presentasjons-/innspillsmøte 15. mars,  kl 12.00  Thon Hotell Nordlys Bodø. Møte er for inviterte deltakere. Møtet er åpent for tilhørere og presse så langt det er plass.
 
 

Hadsel, Vågan og Lødingen

Politisk samrådingsmøte 9. mars, i Svolvær   møtet er et internt arbeidsmøte mellom prosjektledelse og politisk ledelse i kommunend
Presentasjons-/innspillsmøte 29, mars, kl 12.30, Thon Hotell Lofoten Svolvær. Møte er for inviterte deltakere. Møtet er åpent for tilhørere og presse så langt det er plass.
 
 

Meløy 

Politisk samrådingsmøte 10. mars, i Bodø  møtet er et internt arbeidsmøte mellom prosjektledelse og politisk ledelse i kommunene
Presentasjons-/innspillsmøte 16. mars,   Ørnes hotell kl 14.00. Møte er for inviterte deltakere. Møtet er åpent for tilhørere og presse så langt det er plass.
 
 

Dønna, Herøy, Alstahaug, Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal 

Politisk samrådingsmøte 14. mars, i Brønnøysund   Møtet er et internt arbeidsmøte mellom prosjektledelse og politisk ledelse i kommunene
Presentasjons-/innspillsmøte 1.april,   Thon hotell Brønnøysund kl 11.00. Møte er for inviterte deltakere.  Møtet er åpent for tilhørere og presse så langt det er plass.
 
 
 

Rødøy, Træna, Lurøy, Nesna

Politisk samrådingsmøte 17. mars, på Mo.   Møtet er et internt arbeidsmøte mellom prosjektledelse og politisk ledelse i kommunene
Presentasjons-/innspillsmøte 4.april, Scandic hotell Sju søstre, kl 11.00. Møte er for inviterte deltakere.  Møtet er åpent for tilhørere og presse så langt det er plass.
 
 

Hva er gjort


Forslaget til nye kart er utarbeidet gjennom en omfattende prosess som startet i juni i fjor med informasjonsmøter mellom samferdselsråden og  ordførere og regionrådsledelse i alle de områder som har fylkeskommunalt drevne ferger og båtruter.  
 
Det ble fulgt opp prosjektets styringsgruppe gjennom dialogmøter med inviterte brukerrepresentanter fra de kommuner som er spesielt berørt. Disse møtene ble avholdt i perioden november til januar i Brønnøysund, Sandnessjøen, Ørnes, Bodø og Svolvær.  I tillegg er det avholdt møter på Terråk og i Mosjøen.  I dialogmøtene det gitt innspill på behov som var viktig å dekke med ferge og båtruter. Det ble også invitert til idedugnad om hvordan nye rutestruktur kunne utformes.   
 
Det er etter dette gjennomført befaringer på en rekke steder for å se om det var mulig å etablere  nye anløpssteder som kunne effektivisere rutenettet og redusere kostnadene. 
 
Det er også gjennomført tre møter i referansegruppa for å få innspill til grunnleggende prinsipper for ruteutforming og synspunkter på  svakheter og styrker i de ulike ruteforslagene. 
 
Parallelt foregår brukerundersøkelsen og foreløpige resultater er en del av grunnlaget for utarbeidelsen av ny struktur.  Brukerundersøkelsen vil ha størst  betydning når det detaljerte ruteopplegget med tidspunkter skal utformes.
 

Prosessen videre

 
Når innspillsmøtene er gjennomført, vil den administrative styringsgruppen gå gjennom innspillene og gjøre forslaget ferdig og oversende det til fylkesrådet i mai måned.  Etter planen vil saken sendt på ordinære høring til kommuner og intresseorganisasjoner  med tanke på behandling i fylkestinget i oktober.