Fremtidig hurtigbåt- og ferjekart

Fylkestingssaken (9. oktober 2017)

 

Utredning om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland (PDF, 10 MB)

 

Kortversjon - Utredning om fremtidig ferge- og hurtgibåttilbud i Nordland (PDF, 3 MB)

 

Her blir høringen lagt ut i løpet av februar. Høringsfristen er 1. juli 2017.

Kontakt

Prosjektleder Jørn Sørvig                                                          

Mob: +47 906 29 977
Epost: jorsor@nfk.no

 

Klikk for stort bilde

 

DOKUMENTER
 

ORGANISERING

OM
 

REISEVANEUNDERSØKELSE

 

Klikk for stort bilde

 

NYHETER:

Et nytt samferdselskart for Nordland er i ferd med å ta form. De to neste ukene skal forslagene til framtidig ferge- og hurtigbåtopplegg drøftes med berørte kommuner.

 

Fra 7. - 22. november 2016 ble forslagene til framtidig ferge- og hurtigbåtopplegg drøftet med berørte kommuner.

- Høringsrunden for nytt ferge- og hurtigbåtkart gir kommuner, innbyggere og næringsliv mulighet til å si sitt, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).