14,5 millioner til økt trafikksikkerhet i fylket

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde- I år skal vi bruke vel 14,5 millioner kroner på til sammen 17 tiltak i 12 kommuner som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes, sier leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).

-Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken er en bærebjelke i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og det er et prioritert mål i Regional transportplan Nordland. Trafikksikkerhet blir prioritert selv i en presset økonomisk situasjon, hvor fylkeskommunen totalt Klikk for stort bildeFylkesråd Bent-Joacim Bentzen.  må redusere sine kostnader. Kutt fra 2019 til 2020 er estimert til om lag 56 millioner for samferdsel  grunn av endringer i kostnadsnøklene fra staten, sier Bentzen.

Til sammen har Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg altså tildelt vel 14,5 millioner til trafikksikkerhetstiltak i fylket. Det meste av pengene fra går til bygging og planlegging av nye gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak rundt skoler og på skoleveg. Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste år.

Slik er midlene fordelt for 2020

 

KOMMUNE

TILTAK

MIDLER TIL

TILDELT

Salten

 

 

 

 

1

Gildeskål

Veglysanlegg Nygårdsjøen

Bygging

                          2 150 000

2

Fauske

Kiss and ride sone Vestmyra

Bygging

                             760 000

3

Fauske

Veglys Tortenli

Bygging

                             593 000

4

Fauske

Gatelys Bådsvik

Bygging

                             230 000

5

Fauske

Gatelys Einerveien

Bygging

                             212 000

6

Fauske

Regulering av g/s-veg Erikstadveien fram til badestrandveien

Plan

                             264 000

7

Sørfold

Byggeplan/ prosjektering fortau med belysning

Plan

                             320 000

 

 

 

Sum

                         4 529 000

Midtre Hålogaland

 

 

 

 

1

Vågan

Villaveien Svolvær, trinn 2

Bygging

                          2 968 000

2

Andøy

Gang og sykkelveg Dahketun - Nordmela

Plan

                             500 000

3

Vestvågøy

Parkering og trafikksikkerhetsmidler Fygle Skole

Plan

                             240 000

4

Sortland

Gatelys Oppslåttveien, Idrettsveien, Aspåsveien, GSV

Bygging

                          1 100 000

5

Vågan

Gang- og sykkelplan i Kabelvåg

Plan

                             160 000

 

 

 

Sum

                         4 968 000

Helgeland

 

 

 

 

1

Vefsn

Austerbygdveien parsell 2

Bygging

                          3 000 000

2

Hemnes

Parkering Hølbekklia alpinanlegg

Bygging

                             278 058

3

Bindal

Reguleringsplan Parkveien

Plan

                             249 900

4

Dønna

Omlegging veg Dønna skole og Dønna barnehage

Plan

                             400 000

5

Sømna

Gangfelt fv. 17 Berg

Bygging

                          1 165 291

 

 

 

Sum

                          5 093 249

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalsum

                      14 590 249

 

Her er generell info om ordningen: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/trafikksikkerhet-fysiske-tiltak.749602.aspx

Fristen for å søke er 1.juli hvert år.