22 drept i 2010

Dobling av antall drepte på vegene i Nordland i fjor. 

De foreløpige ulykkestallene for 2010 viser at 22 personer mistet livet i til sammen 19 dødsulykker i trafikken i Nordland. Av disse var 16 menn og 6 kvinner. I gjennomsnitt de fem foregående årene har mellom 14 og 15 personer mistet livet i trafikken.

Fordobling


22 drepte er en fordobling i forhold til status for 2009 og det høyste tallet siden 2002. Den gangen mistet 24 personer livet i trafikken. I 2009 hadde vi for øvrig de laveste dødsulykkestallene (sammen med 2007) siden 1978.

Vanligste ulykkestyper var utforkjøringsulykker og møteulykker med 10 omkomne hver. To personer mistet livet i fotgjengerulykker. Flest drepte var det i aldersgruppen 45-64 år med 7 personer og aldersgruppen 25-44 år med 6. Ingen barn omkom i trafikken i fjor.

I løpet av desember skjedde det en dødsulykke på vegene i Nordland. Den skjedde på Fagernes i Narvik hvor en 20-årig bilfører omkom i utforkjøring fra en kommunal veg.

Antall omkomne i Nordland for 2010 er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de siste årene.

Pr. desember 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Nordland 22 11 21 11 16 12