Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsutvalget

Nordland fylkeskommune har ansvar for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette arbeidet er delegert til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU).

Økonomisk støtte:

► Søk støtte: Fysiske tiltak
► Søk støtte: Holdningsskapende tiltak

► Søk støtte: Prosjektmidler

 

Sykkelgårdene i Nordland:

I Nordland har skolene mulighet til å søke om midler til å besøke de fire sykkelgårdene. Opplæringen som skjer på sykkelgården er i regi av skolene, men man kan gjøre det på et sikkert område og få låne sykler. Se Sykkeldyktig.no for tips og inspirasjon til hvordan sykkelopplæringen kan gjøres på skolene og på sykkelgårdene.

Oversikt over sykkelgårdene i Nordland:

 

Dokumenter:

Klikk for stort bilde
 

Medlemmer:

1. Bent-Joacim Bentzen, leder
 

2. Mona Nilsen, medlem
 

3. Joakim Sennesvik, medlem

 

Konsultative medlemmer

 


 

 

Sekretariatsleder:
Silje Fisktjønmo
Mobil: 476 45 802
E-post: silfis@nfk.no

 

Klikk for stort bilde

Gutt med sykkelhjelm

Nå kan du søke støtte til til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak.

Bilistene eier veiene om vinteren, mens i sommermånedene deler de veibanen med syklister av ulike slag.