Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsutvalget

Nordland fylkeskommune har ansvar for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette arbeidet er delegert til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU).

Økonomisk støtte:

► Søk støtte: Fysiske tiltak
► Søk støtte: Holdningsskapende tiltak

► Søk støtte: Prosjektmidler

 

Sykkelgårdene i Nordland:

I Nordland har skolene mulighet til å søke om midler til å besøke de fire sykkelgårdene. Opplæringen som skjer på sykkelgården er i regi av skolene, men man kan gjøre det på et sikkert område og få låne sykler. Se Sykkeldyktig.no for tips og inspirasjon til hvordan sykkelopplæringen kan gjøres på skolene og på sykkelgårdene.

Oversikt over sykkelgårdene i Nordland:

 

Dokumenter:

Klikk for stort bilde
 

Medlemmer:

1. Bent-Joacim Bentzen, leder
 

2. Mona Nilsen, medlem
 

3. Joakim Sennesvik, medlem

 

Konsultative medlemmer

 


 

 

Sekretariatsleder:
Silje Fisktjønmo
Mobil: 476 45 802
E-post: silfis@nfk.no

 

Klikk for stort bilde

Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.

I Nordland har fylkeskommunen delegert dette ansvaret til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, NFTU, som er et underutvalg til fylkesrådet.

Nordland fylkeskommune og Trygg Trafikk har inngått en ny samarbeidsavtale som innebærer et tettere samarbeid om trafikksikkerhet.