Nå kan du søke støtte til å fremme gode holdninger i trafikken

Klikk for stort bilde Berit Stensland

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir midler til å gjennomføre tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Søk før 1. oktober.

Kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke støtte. 
 
Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Et tradisjonelt tiltak på høsten er refleks. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.
 
 
En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;
Firmapost-nord@vegvesen.no
Eller til
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no.