Søk støtte til trafikksikkerhet

- Nå kan kommuner søke støtte til å bedre trafikksikkerheten der barn og unge ferdes.
Klikk for stort bildeSkoleelever på tur

Det sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp). Det er klart for å søke på fylkeskommunens trafikksikkerhetsmidler 2020. Søknadsfristen er 1. juli 2019.

Mer trafikksikker

Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp)- Vi ønsker å bedre trafikksikkerheten der barn og unge ferdes - ved skoleveg, idrettsanlegg eller lignende. Denne ordningen handler om å gjøre hverdagen til barn og unge i Nordland mer trafikksikker, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Fysiske grep kommunene kan søke støtte til er for eksempel bygging av ny gang- og sykkelveg, fortau og vegbelysning.

Kontinuerlig jobb

 

En forutsetning for å søke støtte på denne ordningen er at kommunen skal ha en gyldig trafikksikkerhetsplan.
- Det må jobbes systematisk med trafikksikkerhet hvis vi skal nå målet med null drepte og hardt skadde i trafikken.
Derfor blir kommuner som jobber godt og målrettet med trafikksikkerhet prioritert i denne ordningen, avslutter Eggesvik.