Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer

Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.

I Nordland har fylkeskommunen delegert dette ansvaret til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, NFTU, som er et underutvalg til fylkesrådet.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg ( NFTU)

Sammensetning 2015 – 2019
 

Utvalgets faste medlemmer:

  1. Bent-Joacim Bentzen / Leder
  2. Richard Dagsvik / medlem
  3. Trude Hagland /medlem
 

Personlig varamedlemmer:

  1. Marius M. Jøsevold
  2. Bente Anita Solås
  3. Per-Gunnar Skotåm

 

Konsultative medlemmer:

 

Trygg Trafikk

Kari Vassbotn
E-post: vassbotn@tryggtrafikk.no

 

Nordland politidistrikt

Tom Freddy Johansen
E-post: : to.johansen@politiet.no

 

Bratt´n aktivitetspark

Leif Håkestad
E-post: leif.hakestad@bodo.kommune.no

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Hilde Holand
E-post: Holand79@hotmail.com

Ungdommens fylkesråd i Nordland:
Nathaniel Holan Larsen 
E-post: nathaniel.holand@gmail.com

Nordland fylkeskommune:
 
Sektor for helsefremmende arbeid
Tomm Jensen
E-post: Tomm.jensen@nfk.no

Samferdsel
Per-Christian Størkersen 
E-post: perst@nfk.no
 
Kommunikasjon
Berit Stensland
E-post: berste@nfk.no

Statens vegvesen:
Kjell Skjerve
E-post: Kjell.skjerve@vegvesen.no

Geir Jørgensen
E-post: Geir.joergensen@vegvesen.
 
Sekretariat/Statens vegvesen
Silje Fisktjønmo - leder
E-post: silje.fisktjonmo@vegvesen.no
 
Marlene Landbakk
Katrine Kvanli
E-post: Katrine.kvanli@vegvesen.no

Ivar Heggli
E-post: ivar.heggli@vegvesen.no
 
Toril Barthel
 


 
De konsultative medlemmene har ikke stemmerett i utvalget.
Statens vegvesen v/Regionvegkontoret er sekretariat for utvalget.