Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer

Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.

I Nordland har fylkeskommunen delegert dette ansvaret til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, NFTU, som er et underutvalg til fylkesrådet.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg ( NFTU)

Sammensetning 2019– 2023
 

Utvalgets faste medlemmer:

Bent-Joacim Bentzen / Leder

Mona Nilsen, medlem

Joakim Sennesvik, medlem

 

Varamedlemmer:

  1. Per-Gunnar Skotåm
  2. Hilde Holand
  3. Richard Dagsvik

 

Konsultative medlemmer:

 

Trygg Trafikk

Kari Vassbotn
E-post: vassbotn@tryggtrafikk.no

 

Nordland politidistrikt

Tom Freddy Johansen
E-post: : to.johansen@politiet.no

 

MIND-senteret

Stig Magne Rikardsen
E-post: stig.magne.rikardsen@bodo.kommune.no

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Hilde Holand
E-post: Holand79@hotmail.com

Ungdommens fylkesråd i Nordland:
Helmine Stormo Pettersen
Henning Engstad Karlsen

Nordland fylkeskommune:
 
Sektor for helsefremmende arbeid
Tomm Jensen
E-post: Tomm.jensen@nfk.no

Samferdsel
Per-Christian Størkersen 
E-post: perst@nfk.no
 
Statens vegvesen:
Jan-Åge Karlsen
E-post: jan-age.karlsen@vegvesen.no
 
Sekretariatsleder
Silje Fisktjønmo
E-post: silfis@nfk.no
 
 
De konsultative medlemmene har ikke stemmerett i utvalget.