Utsetter vei-forbedring på fv. 17

Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, SenterpartietFylkesrådet må utsette den planlagte forbedringen av fv. 17 Ørnes–Glomfjord.

Utbedring av veistrekningen i Meløy var planlagt ved hjelp av den ekstra veimilliarden som fylkestinget vedtok i 2019, og som skulle brukes til viktige næringsveistrekninger i et fireårsperspektiv.

Nå må prosjektet utsettes, for å skjerme de videregående skolene i fylket.

-Vi har i økonomiplanen for 2020-2023 vært nødt til å nær halvere satsingen på viktige næringsveier, for å prioritere videregående skole i stedet. Derfor har vi ikke mulighet til å realisere satsingen på fv.17 nå, sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp).

- Arbeidet med å få realisert dette og andre veiprosjekter skal likevel fortsette. Fylkesrådet vil synliggjøre ovenfor regjering og storting at det er nødvendig med statlig medfinansiering for å få realisert slike store prosjekt på viktige fylkeskommunale næringsveier. Fylkesrådet minner om at forfallet på fylkesveiene er eskalerende og midlene som brukes til vedlikehold av fylkesveier er på et minimum av hva som er forsvarlig. Det er derfor kritisk å finne midler for å få en heving av standarden på de viktigste fylkesveiene i Nordland, mener Bentzen.

For fv. 17 Ørnes–Glomfjord var fokus å utbedre tre parseller gjennom Meløy kommune. En rapport fra utredningsselskapet Cowi beregnet kostnaden til 623 millioner kroner (2018-kroner) Det foreligger reguleringsplaner for samtlige tre parsellene, men disse er såpass gamle at det er behov for grundig gjennomgang og oppdatering. Også dette prosjektet fikk kun et oppstartsbeløp fra veimilliarden og vil de binde opp store summer i årene på investeringsbudsjettene etter 2023. For å få realisert prosjektet vil det være behov for bompenger og/eller statlig medfinansiering.