Stabsavdelingen

Stabsavdelingen er en egen avdeling, som består av; fylkesrådets kontor, fylkesordførerens kontor, internasjonalt kontor, HR , IT-tjenesten og kommunikasjonstjenesten.

Avdelingen bistår fylkesrådslederen i arbeidet med å samordne den fylkeskommunale virksomheten. Dette omfatter både tilrettelegging av saker som skal behandles av fylkesrådet og å følge opp avdelingenes iverksetting av fylkesrådets vedtak. Videre skal avdelingen koordinere kommunikasjon og informasjon i fylkeskommunen.

Fylkesrådet leder administrasjonen, og hvert medlem av fylkesrådet har ansvar for arbeidet i en eller flere avdelinger. Hver avdeling har en avdelingsleder, som rapporterer til den ansvarlige fylkesråden.

Nordland fylkeskommune har 7 avdelinger:

 • Stabsavdelingen
 • Økonomi
 • Utdanning
 • Samferdsel
 • Næring- og regional utvikling
 • Kultur- og miljø
 • Folkehelse

I tillegg er Statens vegvesen å betrakte som en avdeling i fylkeskommunen når det gjelder arbeidet med fylkesveger.

Arbeidsoppgaver

Stabsavdelingen ivaretar ledelsen av fylkeskommunens administrative ledergruppe (FL), som består av lederne for hver avdeling samt kommunikasjonssjefen. Ledergruppen møtes ukentlig.

Stabsavdelingen har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp møter i fylkestinget og i fylkesrådet. Kontoret sørger for den formelle kontakten mellom fylkesrådet og fylkestinget, og samordner fylkesrådenes deltakelse i spørretimer og debatter i fylkestinget.

Kontoret stiller sekretærhjelp til disposisjon for alle medlemmer av fylkesrådet, og bistår fylkesrådets medlemmer i planlegging og gjennomføring av sin virksomhet.

Ledelsen består av:

 • Stig Olsen, stabssjef
 • Eirik Fiva, direktør for internasjonalt kontor
 • Geir Johnsen, kommunikasjonssjef
 • Kristin Nilsen, kontorleder fylkesrådets kontor
 • Vigleik Aas, HR-sjef
 • Knut Allstrin, IT-sjef
 • Lise Wærnes Nilsen, kontorleder fylkesordførers kontor
 • Viggo Eide, kontorsjef, driftskontoret

Ansvarlig

Vigleik M Aas
Kst. fylkesdirektør finans og organisasjon