Cookie Consent by TermsFeed Tilbud om tannhelsetjenester for 21- og 22-åringer - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilbud om tannhelsetjenester for 21- og 22-åringer

Regjeringen har bestemt at 21- og 22-åringer fra 2022 skal få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster. Fylkeskommunene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere tilbudet så snart det lar seg gjøre.

Hvem omfattes av tilbudet?

Dette gjelder deg som er født i 2000 og 2001, dvs. fyller 21 eller 22 år i 2022. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 22 år. Du vil få tilbud om tannhelsetjenester til 50 % rabatt fra en av de offentlige tannklinikkene. Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Omfanget av tannhelsetilbudet

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandlingen skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Har du fått tannhelsehjelp på privat tannklinikk i januar, februar og mars i 2022?

Du vil få refundert 50 % av dokumenterte utgifter for tannhelsehjelp i januar, februar og mars 2022. Fyll ut refusjonsskjemaet, legg ved spesifisert kvittering og send til Nordland fylkeskommune, Fakturamottak, Postboks 1485, Fylkeshuset, 8048 Bodø.

Har du vært på offentlig tannklinikk i 2022 og betalt full pris?

Du vil få refundert 50 % av dokumenterte utgifter. Fyll ut refusjonsskjemaet, ingen kvittering er nødvendig. (PDF, 64 kB)