Et løft for tannhelse

Klikk for stort bildeEtatssjef Bjørg Jenssen, fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt og fylkesråd Aase Refsnes (SV)Tannhelsen i Nordland er blant den dårligste i landet. Ikke minst blant barn og unge.

-Derfor er det jobbet med hvilke tiltak som må gjøres for å endre dette. Vi inviterer kommunene til å ta stilling til hvordan framtidig tilbud innen tannhelse i Nordland skal være. Faktum er at Nordland har for mange tomme tannlegestoler, det må gjøres en jobb for å gi befolkningen et bedre tilbud, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Hun understreker at en viktig årsak til at også tannhelse i Nordland må organiseres bedre er at regjeringen opprettholder kuttene i overføringer til Nordland med 283,9 millioner kroner.

ForebyKlikk for stort bildeHøringsmøte med kommunene på Scandic Bodø 1ggende

Et viktig tiltak for å bedre tannhelsen er å styrke det forebyggende arbeidet.

-Det er viktig at de ansattes kompetanse blir bruk bedre og at vi kan gi nordlendingene et fullverdig tilbud innen tannhelse, sier etatsjef for kultur, miljø og folkehelse Bjørg Helene Jenssen.

I det faglige forslaget, som sendes på høring, legges det opp til færre klinikker hvor kontinuitet og kapasitet er prioritert.  

Bred prosess

-Det er viktig å være klar over at forslaget som legges fram ikke er politisk behandlet. Dette er forslag som kommunene og alle berørte nå kan diskutere og som skal ende med en sak til politisk behandling i fylkestinget neste år, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).