Cookie Consent by TermsFeed Rettigheter og klagemuligheter - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Rettigheter og klagemuligheter

Vi ønsker at du skal være fornøyd med våre tjenester. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre, men misforståelser og feil kan forekomme.

Det kan dreie seg om service, informasjon, tannbehandling eller annet. 

 

Fremgangsmåte for klage:

  1. Ta kontakt direkte med den som har behandlet deg. Hvis dere sammen finner en løsning du er tilfreds med, avsluttes saken
  2. Om dialog med behandler ikke er tilfredsstillende kan du ta kontakt med klinikkleder.
  3. Hvis du ikke er fornøyd med klinikklederens behandling av saken, eller klagen gjelder klinikkledere, kan du klage videre til fylkesfagsjefen.
  4. Klage til fylkesfagsjefen bør fortrinnsvis være skriftlig. Henvendelsen vil bli arkivert i fylkeskommunens elektroniske saksbehandlingssystem. Dersom du heller ikke er tilfreds med behandling av klagen hos fylkestannhelsesjefen, kan du klage videre til fylkeslegen/Statsforvalteren i Nordland
  5. Klage til Statsforvalteren skal være skriftlig. Klagen skal være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Klagen skal inneholde det forhold du klager på, og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen.
  6. Du kan også få hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Nordland

Klage på behandling hos privatpraktiserende tannleger blir ikke behandlet av den offentlige tannhelsetjenesten.

En slik klage bør i første omgang rettes til tannpleier/tannlegen der behandlingen har blitt utført.

Du har også klagemulighet til den lokale tannlegeforeningens klagenemnd, Norsk pasientskadeerstatning eller til fylkeslegen/Statsforvalteren. Du finner mer informasjon på www.tannlegeforeningen.no .