Cookie Consent by TermsFeed Tilbud om tannhelsetjenester for 21-24-åringer - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilbud om tannhelsetjenester for 21-24-åringer

Fra 27. mars 2023 gis 21-24-åringer 75 % rabatt på tannhelsetjenester på offentlige tannklinikker.

Stortingets vedtak om at 23-26-åringer skulle få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster fra 1. januar 2023, er endret. Fra 27. mars gis 75 % rabatt for de som fyller 21-24 år i behandlingsåret. Det betyr at 25- og 26-åringer ikke lenger omfattes av tilbudet.

Hvem omfattes av tilbudet?

Tilbudet gjelder deg som er ført i 1999, 2000, 2001 og 2002 dvs. fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 24 år. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.

Hva gjør jeg for å få 75 % rabatt på tannhelsehjelp?

Du kontakter din lokale offentlige tannklinikk for å benytte deg av tilbudet. Se oversikt over Nordland fylkeskommunes tannklinikker. Det gis ikke refusjon dersom du velger å benytte andre tannklinikker.

Omfanget av tannhelsetilbudet

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten».

Jeg har vært på privat tannklinikk og mottatt tannbehandling 01.01.23-26.02.23, men ikke fått 50 % refusjon enda. Hva gjør jeg?

Fyll ut søknadsskjema om refusjon (PDF, 77 kB) og legg ved nødvendig dokumentasjon. Søknader behandles og utbetales fortløpende. For behandling utført i 2023 før 27. februar, vil det bli gitt inntil 50 % refusjon slik regelverket var på det tidspunktet.

Jeg har allerede mottatt tannbehandling i 2023 og fått 50 % rabatt. Kan jeg få tilbakebetalt mer?

Nei, ordningen med 75 % rabatt har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder fra 27. mars 2023. Har du mottatt tannhelsehjelp i perioden 01.01.2023-26.03.2023 har du allerede fått 50 % rabatt.

Kan jeg fortsette å gå til min private tannlege?

Det kan du, men du vil da ikke kunne få 75 % rabatt på tannbehandling etter denne ordningen. Du må gå til en av de offentlige tannklinikkene i Nordland for å få 75 % rabatt på nødvendig tannbehandling. Andre ordninger kan være gjeldende i andre fylker.