Cookie Consent by TermsFeed Statlig tilskudd til sikring av friluftsområder - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Statlig tilskudd til sikring av friluftsområder

Formålet med ordningen er å medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner.

Hvem kan søke?


Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om å få sikret friluftslivsområder.

Hva kan støttes?

Sikring av områder for friluftsliv innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over arealer. Dette kan gjøres enten ved:

  • Erverv av eiendomsrett

  • Avtale om varig bruksrett (servituttavtale).

  • Vederlagsfri sikring

 

For regionale friluftslivsområder kan staten medvirke med inntil 100 prosent av sikringsutgiftene, mens staten kan medvirke med inntil 50 prosent av sikringsutgiftene for de lokale områdene.

De vanligste omkostninger i sikringssaker (utenom kjøpesummen) er dokumentavgift, tinglysningsgebyr, oppmålingsgebyr o.l. Ved rettslig skjønn påløper skjønnsomkostninger, som i enkelte saker kan bli svært høye. Andre omkostninger som kan oppstå i sikringssaker er utgifter til for eksempel advokatbistand eller takstmenn.

Søknadsfrist: 15. januar.

Søknadsskjema og mer informasjon - Miljødirektoratet

15. januar