Cookie Consent by TermsFeed Barentskult - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Barentskult

Gjennom finansiering av prosjekter har BarentsKult  som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen (inkludert St. Petersburg og Leningrad oblast), og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur. Tildeling av tilskudd skjer etter søknad i.h.t. BarentsKults retningslinjer. Styret kan også etter innstilling fra BarentsKults faglige råd på eget initiativ sette av midler til å iverksette tiltak som bidrar til å fremme BarentsKults målsetninger. 

Hvem kan søke

 • profesjonell norsk offentlig kulturinstitusjon
 • privat selskap
 • stiftelse
 • organisasjon
 • privatperson

Hva kan støttes

 • internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor kunst og kultur.
 • arenautvikling
 • kulturell næringsutvikling

 Vilkår

 • Webbasert søkeportal må benyttes, og alle punkter i portalskjemaet fylles ut før søknaden kan behandles
 • Tiltaket må falle innenfor BarentsKults hovedmålsetting. Prosjekter som ligger innenfor BarentsKults satsningsområder vil bli gitt prioritet.
 • Det kan gis tilskudd både til bilaterale (norsk-russiske) og multilaterale (flernasjonale) prosjekter og aktiviteter som omfatter deltagelse av aktører fra Barentsregionen. I multilaterale prosjekter skal både norske og russiske aktører delta. Russisk og norsk deltakelse av aktører fra utenfor Barentsregionen kan støttes, såfremt det også er deltakelse fra regionen. BarentsKults virkeområde inkluderer St. Petersburg og Leningrad oblast
 • BarentsKult kan gi støtte i inntil 3 år. Det gis støtte for 1 år av gangen.
 • Prosjektets primære aktiviteter skal finne sted i Barentsregionen, og tiltak som gjennomføres på russisk side gis særlig prioritet. I godt begrunnede tilfeller kan det gis støtte til prosjekter som i tillegg til å bli realisert i selve regionen også beveger seg utenfor regionen.

Støttenivå

Prosjekt kan få inntil 70% finansiering over BarentsKult. Det forutsettes at prosjektet oppnår en medfinansiering fra andre finansieringskilder eller at søker legger inn egenkapital på minst 30%.

Krav til søknad

Teksten skal inneholde en liste over HVA må søker ha klart før vedkommende starter søknadsprosessen.

For eksempel:

 • Hvilke vedlegg må vedkommende ha for opplasting?
 • trenger man organisasjonsnummer?
 • kontonummer og personnummer til seg selv eller andre? 
 • osv.

    Søknadsfrist

 • 1. februar
 • 1. september

Les mer og finn søknadsportal på nettsidene til Barentskult