Cookie Consent by TermsFeed Fartøyvern - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fartøyvern

S

Formål: 

Verna og freda fartøy er spor etter vår maritime kultur og viktige representanter for blant annet historie, håndverk og maritim teknologi. De representerer alle sider av norsk sjøfart, med fiske, vare- og persontransport, rekreasjon, infrastruktur, forskning, utenriksfart og handel.

Tilskudd til verna og freda fartøy skal bidra til bevaring av kulturminner som forteller om Norges utvikling som sjøfartsnasjon.

Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av bevarte fartøy og deres rolle i samfunnet, før og nå. For å nå dette er målet skal tilskuddsordningen bidra til å sikre fartøyene mot tap, sette dem i stand og bidra til å holde dem operative.

Dette tilskuddet skal være med på å medvirke til at verna og freda fartøy kan istandsettes etter antikvariske retningslinjer og benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Tilskudd til fartøyene er viktig for å ivareta og stimulere til de frivillige – bærebjelken i fartøyvernet. I tillegg til at disse ivaretar fartøyene, besitter de viktig kompetanse, og legger årlig ned en betydelig innsats i verdiskaping lokalt og regionalt.

Hvem kan søke? 

Eiere og forvaltere av freda og verna fartøy kan motta tilskudd fra posten. Norsk forening for fartøyvern mottar grunntilskudd fra posten. Også andre organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor formålet med posten kan motta tilskudd til prosjektarbeid.

 

Søk her: https://digisak.ra.no/front

Søknadsfrist 1.november