Cookie Consent by TermsFeed Spillemidler til friluftsanlegg - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Spillemidler til friluftsanlegg

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nordland

Hvem kan søke

Kommuner, idrettslag underlagt Norges idrettsforbund og friluftsorganisasjoner kan søke om spillemidler til friluftsanlegg. Dette gjelder blant annet tilskudd til friluftsanlegg som for eksempel dagsturhytter, turveier, tur-/skiløyper og turstier, skilting og merking og sanitæranlegg i tilknytning til utendørs aktivitetsanlegg.

Fysisk tilrettelegging krever grunneiers tillatelse og som oftest en tillatelse fra kommunen. Hva slags tillatelser det er krav om, avhenger av hvor stort tiltaket er, så det er lurt å ta tidlig kontakt med kommunen hvis du er usikker.

Hvordan søker du

Søknadene sendes via kommunene. Kommunene har ulike søknadsfrister, men de er som regel i løpet av høsten. Ta tidlig kontakt med kommunen, da mange tiltak også må være forankret i kommunal plan for å kunne få tilskudd.