Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Informasjon om koronasituasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av fylkeskommunens videregående skoler.

 

I dag ble første inntaket til videregående skole i Nordland gjennomført, og til sammen 8337 søkere fikk SMS fra Inntakskontoret. Svarfristen i første inntak er 14. juli.

I en undersøkelse gjennomført av fylkeskommunen melder de aller fleste elever at lærerne fulgte dem godt opp. De følte seg også godt ivaretatt av skolen, og opplevde at skolen og lærerne var opptatt av hvordan de hadde det.

Serveringsbedriften Mon Ami i Bodø skrev i går under kontrakt som Læreplassgarantist, og garanterer med det for tre læreplasser i kokkefaget.  – Det er helt strålende at bedriften tar dette ansvaret, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

For syvende år på rad øker andelen av elever som fullfører videregående opplæring i Nordland. 72,4 prosent av de som startet på Vg1 høsten 2013 fullførte og bestod på normert tid, eller i løpet av fem år (studieforberedende) eller seks år (yrkesfag). Det er det høyeste tallet Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt i fylket.

 Nordland fagskole har fått midler til å arrangere nye gratiskurs for reise- og opplevelsesnæringen. Kursene gjennomføres i perioden august til oktober.

Kunst- og filmhøgskolen i Kabelvåg er en unik utdanning på et unikt sted, med en unik plan, konstaterer fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen. - Dersom alle vi som brenner for skolen jobber sammen, så er jeg sikker på at dette er en universitetsutdanning i løpet av 2021.  

Ledere i NHO, NAV, Fylkesmannen, KS, LO og Nordland fylkeskommune møtes i går for å sette sin signatur på Samfunnskontrakten for flere læreplasser i Nordland. Gjennom den forplikter de seg til å jobbe mot et felles mål: Alle kvalifiserte søkere i Nordland skal få tilbud om læreplasser!

Haaland-konsernet satser på lærlinger på tross av koronaepidemien. I dag skrev de under kontrakt med Nordland fylkeskommune om å bli Læreplassgarantist for 11 læreplasser.

Antallet søkere på videregående skole i Nordland har gått ned med 300 sammenlignet med 2019, fra 8424 til 8138 førsteprioritetssøkere. Spesielt de små skolene i Salten har store utfordringer med lave søkertall. Totalt opprettes det ca. 460 klasser med til sammen ca. 8900 elevplasser, mot ca. 9350 elevplasser i 2019. Dette vil bidra til en bedre oppfylling av klassene enn foregående år.

Ansvarlig

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse