Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Bilde av daglig leder, Jon-Pablo og hans mor

Denne uken signerte Jon-Pablo Nilsen (20) kontrakten som ga han fast ansettelse i fylkeskommunen.

 

 Læreplassgarantien i Nordland har nådd en milepæl: Nå er 1100 læreplasser i boks, garantert av til sammen 350 virksomheter i Nordland. Den foreløpig siste læreplassgarantisten er Nordlandssykehuset HF, som garanterer for 14,5 læreplasser.

Trenger ansatte ved din bedrift kompetanseheving? Fylkeskommunen har  ennå søkbare midler igjen for bedriftsintern opplæring.

- Elevene i våre videregående skoler må ha oppdatert utstyr for å kunne få relevant undervisning. Derfor vil fylkesrådet å bruke over 65 millioner de neste årene til nytt elevutstyr, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

 - Regjeringens innføring av såkalt fritt skolevalg er direkte distriktsfientlig og vil føre til at videregående skoler i distriktene vil forsvinne, sier fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen (Ap).

 Fylkesrådet tråkker på gassen for nye skolebygg i Mosjøen og Narvik i sitt forslag til ny økonomiplan for 2021-2024.

Både Nettskolen i Nordland og steds- og samlingsbaserte utdanningstilbud for voksne styrkes i økonomiplanen for de neste årene.

Fylkesrådet har i dag lagt fram sin innstilling til sak om fireårig tilbudsstruktur på videregående skole i Nordland for de neste fire årene. Forslaget innebærer svært få endringer, og alle skolestedene opprettholdes.

- Det aller viktigste med denne saken er at den vil gi langt mer forutsigbarhet for skoler og arbeidsliv i Nordland, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen (Ap).

I neste uke settes det inn flere busser i Bodø og Mo i Rana for å bidra til mindre trengsel og redusert smittefare. Det jobbes med lignende tiltak i Narvik. Bodø og Polarsirkelen videregående skoler holdes stengt til førstkommende mandag, mens Bodin har rødt beredskapsnivå ut uken.

På grunn av smittesituasjonen er det bestemt at Bodin vgs skal over på rødt smittevern-nivå fra fredag 6.november til tirsdag 10.november i første omgang.

Ansvarlig

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse