Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Antallet søkere på videregående skole i Nordland har gått ned med 300 sammenlignet med 2019, fra 8424 til 8138 førsteprioritetssøkere. Spesielt de små skolene i Salten har store utfordringer med lave søkertall. Totalt opprettes det ca. 460 klasser med til sammen ca. 8900 elevplasser, mot ca. 9350 elevplasser i 2019. Dette vil bidra til en bedre oppfylling av klassene enn foregående år.

Yrkesopplæringsnemnda i Nordland oppfordrer arbeids- og næringslivet i Nordland til å ta være på lærlingene i en vanskelig tid.

Ni karrieresenter rundt om i hele Nordland står klare til å hjelpe voksne som trenger veiledning med tanke på jobb og utdanning. Nå oppfordrer sentrene alle som trenger slik hjelp til å ta kontakt.

Fredag 3. april arrangerte vi direktesendt spørretime om korona. Du kan se video av spørretimen i saken.

Seks millioner kroner i søkbare midler til kompetanseheving i småbedrifter.

Syv videregående skoler i Nordland bidrar i kampen mot korona-smitte gjennom å produsere smittevernutstyr – i første omgang til de offentlige tannklinikkene. Produktene lages ved hjelp av 3D-printere.

Utdanningsavdelingen innleder nå et tett samarbeid med tillitsvalgte for å håndtere koronakrisen i den videregående skolen.

Til sammen 8828 personer har søkt til videregående skoler i Nordland i år, noe som er en nedgang på 495 søkere sammenlignet med fjoråret. Nedgangen har sammenheng med at det er færre ungdommer i de aktuelle årskullene.

Janne A. Fredriksen-Stokkers er konstituert som rektor ved Hadsel videregående skole fra 1.8.2020 til 31.7.2021.

 - Fysisk og psykisk helse er kjempeviktig for læring. Derfor er dette tiltaket så bra. Vi håper flere skoler i Nordland følger vårt eksempel og kvalifiserer seg til å bli helsefremmende skole.

Ansvarlig

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse