Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Oppdrettsselskapet Mowi Nord og Nordland fylkeskommune skrev under Nordlandskonferansen 2020 under en kontrakt som sikrer minst 19 læreplasser innen oppdrettsnæringen i Nordland.

Den nye fylkesråden for utdanning i Nordland, Sandra Tønne (Ap), møtte en voksenklasse i helse- og oppvekstfag på Fauske videregående skole nylig  og lovet full innsats for voksnes opplæring i tiden fremover.

Fylkesrådet bevilger èn million kroner til Ungt Entreprenørskap Nordland, slik at planlagte aktiviteter kan gjennomføres i 2020.

Lærlingene i Nordland har høyest svarprosent på den nasjonale lærlingundersøkelsen. Hele 70% har svart.

  

  Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og  bidra til en trygg læretid.

Trænværingen Sandra Tønne går inn som fungerende fylkesråd for utdanning fra 12. desember. Hun har 8 års erfaring som politiker i ungdoms-, kommune- og fylkestingspolitikken.

På Bodin videregående går det i disse dager både i oromo, tigrinja og dari. Bodin arangerer nemlig muntlig eksamen for til sammen 202 kandidater fra hele nordnorge i over 20 fremmedspråk.

 - Det er stor stas å få være den første bedriften som garanterer læreplasser i Nordland. Dette gjør vi for å bidra til forutsigbarhet for ungdom som ønsker å satse på havbruksfag, sier daglig leder Kristian Johnsen i LetSea.

Fungerende fylkesordfører Knut Petter Torgersen og nestleder i elevrådet Ida Erikstad Nilsen klippet torsdag snoren for den nye byggautomasjons-laben på Saltdal videregående skole.

  Nå innfører Nordland fylkeskommune digitalt ID-bevis på mobilen for lærlinger og lærekandidater.

Ansvarlig

Utdanningssjef