Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

 I dag sender fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar ut sitt foreløpige forslag til endring i den framtidige tilbudsstrukturen i Nordland. Nå vil direktøren ha innspill på forslaget, før saken ferdigstilles for politisk behandling i fylkesråd og fylkesting.

Alle lærebedrifter i Nordland kan nå søke om et ekstra stimuleringstilskudd.

 I desember 2020 behandler fylkestinget i Nordland sak om tilbudsstrukturen for de neste fire årene ved de videregående skolene. Fram mot dette vil fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) gjennomføre flere innspills- og dialogmøter med regionråd og arbeids- næringslivet i Nordland. 

Har du gått i videregående opplæring og ikke fått vitnemål eller tatt fagbrev? Hvis du er blant de som i tillegg er permittert eller arbeidsledig så tilbyr Nordland fylkeskommune nå et undervisningstilbud som hjelper deg å få vitnemålet/fagbrevet komplett!

Skolestarten 2020 er like spennende og hyggelig som alle andre år. Fylkesråd Hild-Marit Olsen påpeker imidlertid at både elever og lærere naturlig nok må tenke på både hygiene og avstandsregler.

Informasjon om koronasituasjonen for deg som er elev eller foresatt ved en av fylkeskommunens videregående skoler.

 

I dag ble første inntaket til videregående skole i Nordland gjennomført, og til sammen 8337 søkere fikk SMS fra Inntakskontoret. Svarfristen i første inntak er 14. juli.

Elever som skriver

Har du gått i videregående opplæring og ikke fått vitnemål eller fagbrev så har vi nå tilbud til deg hvis du er permittert eller utenfor arbeidslivet.

I en undersøkelse gjennomført av fylkeskommunen melder de aller fleste elever at lærerne fulgte dem godt opp. De følte seg også godt ivaretatt av skolen, og opplevde at skolen og lærerne var opptatt av hvordan de hadde det.

Serveringsbedriften Mon Ami i Bodø skrev i går under kontrakt som Læreplassgarantist, og garanterer med det for tre læreplasser i kokkefaget.  – Det er helt strålende at bedriften tar dette ansvaret, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Ansvarlig

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse