Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Fylkestinget i Brønnøysund har på denne samlinga behandlet fylkestingssak 28/07 Årsrapport 2006 fra elev, lærling- og lærekandidatombudet.

Terråk skole stakk av med førstepremien i fylkesmesterskapet i friluftsliv - Full Fræs i Nordland.

 

Anne Marie Edvardsen er valgt ut til å representere Nordland på Leder for en dag. Onsdag inntar hun ledelsen i Moods of Norway. 

Nå får alle elever på videregående skole i Nordland gratis frokost.

 

Etter nye krav om at minst to personer på hver ambulanse skal være sertifisert, velger Nordlandssykehuset å ikke ta inn lærlinger. - Svært kortsiktig tenkt, påpeker fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

 

 - Det er med stor glede og stolthet at det med nyskaping som mål, kokte og sydet i aktivitet, initiativ, kreativitet under fylkesmessa i Bodø denne uka. Arrangementet er i regi av Ungt Entreprenørskap Nord og er en unik arena for elever i videregående skoler i Nordland med teft for gode forretningsideer.

2014 ble et topp-år i antall fagbrev i helse- og oppvekstfag. 347 fag- og svennebrev i Nordland i fjor viser en god økning

 

Øyvind Birkeli fra Nordland konkurrerte mot tre fra Troms og vant. Seieren sender han videre til NM i rørleggerfaget. Oddleif Olavsen gratulerer.

Yrkesopplæringsnemda i Nordland valgte i år å gi Opplæringsprisen til en liten bedrift som er stor på inntak av lærlinger. 

 

 

Ungt Entreprenørskap i Nordland får millionstøtte fra fylkesrådet.

 

Ansvarlig

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse