Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Det nasjonale datasystemet Vigo er angrepet av data-hackere. Dette betyr at søkere til videregående skole ikke får vite hvilken skoleplass de får i dag.

OT-tjenesten i Nordland lykkes i arbeidet med å få oversikt over statusen til elever som dropper ut av videregående.

Engasjement fører til studietur.

Denne uka var det anbudsåpning på det nye skolebygget til Aust-Lofoten videregående skole.

Den nye byggfaghallen Hall of fame på Melbu åpnet med snorklipping og spikerslåing.

Fylkesrådet vedtok i dag bygging av praksisanlegg ved Meløy videregående skole.

I dag skal det utbetales tilsammen 51,4 mill. kroner til lærebedrifter i Nordland.

Vi bruker facebook og andrfe sosiale medier som aldri før.

Søker du læreplass, eller er du enda i tvil? Få råd, tips og møt likesinnede på vår facebook side "Lærlinger i Nordland".

En rykende fersk oversikt fra 2010 viser at frafallet i videregående skoler i Nordland er minst ved Knut Hamsun videregående skole.

Ansvarlig

Utdanningssjef