Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

 

Har du fått sms med påminnelse om å sende inn svarskjema om din læreplassøknad?

Svarskjemaet som ble utsendt på e-post 5. august finner du her.

 

Har du allerede svart på mailen og returnert skjemaet, kan du se bort fra denne påminnelsen.

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte oss på formidling@nfk.no eller telefon 75650224.

 

 

 

I uke 8/2013 ble det sendt ut brev til alle lærebedrifter og opplæringskontor i Nordland. Brevet inneholdt viktig informasjon vedrørende overgang til WEB-baserte løsninger.

 

 

Nordland fylkeskommune har iverksatt overgang til elektroniske lærekontrakter.

 

Statistikk for videregående opplæring 2012-2013 er nå publisert. 

vilbli.no finner du all den informasjon du trenger om videregående opplæring, både for Nordland og resten av landet. I Nordland sender vi også ut en egen folder som viser hva som tilbys av videregående opplæring i fylket.

Du kan laste ned folderen for 2013-2014 (PDF, 2 MB) her.

Fylkesordfører Sonja Steen delte ut fag-, svennebrev og kompetansebevis.

Vellykket arbeidsseminar for lærere på fagskole i Helse- og sosialfag i Nordland og Troms.

Tirsdag og onsdag var de fleste av lærerne tilknyttet Nordland fagskole i helse- og sosialfag og Troms fagskole samlet på Narvik videregående skole, Solhaugen, for et svært engasjerende og inspirerende arbeidsseminar.

Det nasjonale datasystemet Vigo er angrepet av data-hackere. Dette betyr at søkere til videregående skole ikke får vite hvilken skoleplass de får i dag.

OT-tjenesten i Nordland lykkes i arbeidet med å få oversikt over statusen til elever som dropper ut av videregående.

Engasjement fører til studietur.

Ansvarlig

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse