Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Ved en feil ble desembernummeret av Opplæringsposten sendt ut med personnummer påført adresselappen.

To menn tar hverandre i hånden.

En studiegruppe fra KS Østfold-Akershus besøkte Nordland for å lære fra entreprenørskapssatsingen i fylket. Nordland har fått mye positivt oppmerksomhet etter tildelingen av Entreprenørskapsprisen 2008.

Ansvarlig

Utdanningssjef