Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Først vant Redd Liv UB prisen for beste forretningsplan. Så ble bedriften fra Stokmarknes kåret til årets beste ungdomsbedrift i Nordland.

Under vises søkertallene for hver enkelt videregående skole i Nordland i 2019.

Line Krogstad fra Aust Lofoten vgs sveiset seg til førsteplass under årets Fylkesmesterskap for yrkesfag.

Fuktinntrenging og trøbbel med kloakksystemet skaper mugg og lukt i kjelleren i bygget som ble oppført i 1951.
- Vi tar arbeidsmiljøet for elever og lærere på største alvor. Derfor jobber vi nå for fullt med finne andre lokaler til elever og lærere som har sin arbeidsplass på Bodø vgs, sier eiendomssjef Kurt Solaas i Nordland fylkeskommune.

De foreløpige tallene viser en stabil søkning til de videregående skolene i fylket, sammenlignet med andre år.

Fylkesordfører Sonja Alice Steen ser fram til å lede et travelt fylkesting neste uke, der blant annet to viktige utdanningssaker behandles.

Nordland har størst nedgang i mobbing på videregående skole av samtlige fylker i Norge.

Helgelandssykehuset og Nordland fylkeskommune sammen om Kompetanse- og rekrutteringskonferanse i Mo i Rana. Skal drøfte kompetansebehovet i helsesektoren og muligheten for å utdanne og ansette flere fagarbeidere.

Fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen gratulerer Bodø-gutten Christian André Pettersen med et strålende 3. plass under kokke-VM Bocuse d'Or i Lyon.

- Skal vi få en god samfunnsutvikling i Nordområdene, må vi se en økt satsing på universitet, høgskoler, forskingsmiljø og andre viktige samfunnsinstitusjoner i landsdelen.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Hild-Marit Olsen
Fylkesråd for utdanning
Utdanningssjef