Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Lærling Benedicte Marie Finneide fra Ungdommens fylkesting på talerstolen i fylkestinget

 Fylkestinget har enstemmig vedtatt at det skal opprettes et lærlingeråd i Nordland.

Kritsana Naenudon fra Sortland og Jonas Haugen Møller fra Vega ble årets lærlinger i Nordland, henholdsvis i elektriker- og kokkefag.

Andelen elever i Nordland som består videregående opplæring går opp for sjette året på rad. - Det har vært tatt mange grep innen videregående utdanning de siste årene, det ser vi resultatene av nå, sier en fornøyd fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) som er meget glad for at pilene peker riktig vei.

Fylkesrådet vil bevilge 3,5 millioner kroner ekstra til stedsbasert voksenopplæring. Det innebærer at det skal brukes til sammen 8,5 millioner kroner på dette formålet fram mot 2022.

I dag markerte Saltdal videregående skole at de er den første videregående skolen i Nordland som mottar utmerkelsen Helsefremmende videregående skole.

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) ønsker å utvikle nye, faste møter med Utdanningsforbundet for å diskutere felles utfordringer.

Rektor ved Hadsel videregående skole, Inge Holm, er konstituert som assisterende utdanningssjef i Nordland fylkeskommune for perioden 1.8.19-31.7.2021. Bakgrunnen for konstitueringen er at nåværende assisterende utdanningssjef Merethe Schjem går over i midlertidig stilling som prosjektleder for fylkeskommunens omstillingsprosjekt Bring oss i front

- Det er bare å gratulere Meløy videregående skole, avdeling Inndyr, med seieren i NM i akvakultur. Jeg er imponert over både deltakerne Asle Andersen og Audun Gangstø, og hele opplæringsmiljøet på Inndyr som stod for arrangementet, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

- Widerøes flyveselskap er svært dyktige og en av de største lærebedriftene vi har! Nå inngår vi et tettere samarbeid for å få enda flere unge ut i lære og samtidig bidra til å sikre bedriften de lærlinger de trenger, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

- Det er fantastisk å se engasjementet for miljø blant ungdom i Nordland! Det sier fylkesråd for miljø Aase Refsnes (SV), fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) samstemt.
 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Utdanningssjef