Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Tel: 75 65 02 00

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:

I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

Utdanningsnyheter:

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Sandra Anita Tønne (Ap)

Trine Skei Grande varslet nylig endringer i videregående skole. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Sandra Tønne, mener at det er behov for nytenking innen videregående opplæring. Men påpeker at også nærings- og arbeidslivet må koples inn i prosessen.

  - Endelig har vi fått en topp moderne videregående skole også her på Leknes, nå er flere utdanningsløp og elever fra området samlet under samme tak, sa fylkesråd for utdanning Sandra Tønne (Ap) under den offisielle åpningen av nye Vest-Lofoten videregående skole i går.

Oppdrettsselskapet Mowi Nord og Nordland fylkeskommune skrev under Nordlandskonferansen 2020 under en kontrakt som sikrer minst 19 læreplasser innen oppdrettsnæringen i Nordland.

Den nye fylkesråden for utdanning i Nordland, Sandra Tønne (Ap), møtte en voksenklasse i helse- og oppvekstfag på Fauske videregående skole nylig  og lovet full innsats for voksnes opplæring i tiden fremover.

Fylkesrådet bevilger èn million kroner til Ungt Entreprenørskap Nordland, slik at planlagte aktiviteter kan gjennomføres i 2020.

Lærlingene i Nordland har høyest svarprosent på den nasjonale lærlingundersøkelsen. Hele 70% har svart.

  

  Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og  bidra til en trygg læretid.

Sandra Tønne

Trænværingen Sandra Tønne går inn som fungerende fylkesråd for utdanning fra 12. desember. Hun har 8 års erfaring som politiker i ungdoms-, kommune- og fylkestingspolitikken.

På Bodin videregående går det i disse dager både i oromo, tigrinja og dari. Bodin arangerer nemlig muntlig eksamen for til sammen 202 kandidater fra hele nordnorge i over 20 fremmedspråk.

 - Det er stor stas å få være den første bedriften som garanterer læreplasser i Nordland. Dette gjør vi for å bidra til forutsigbarhet for ungdom som ønsker å satse på havbruksfag, sier daglig leder Kristian Johnsen i LetSea.

Ansvarlig

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse