Lærekandidat og praksisbrevkandidat

Kjøttskjærer.jpg - Klikk for stort bilde

Lærekandidat

Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat. Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå fag-/svennebrev, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

 

 

Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Behovet for spesialundervisning må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen.

 

Alle lærekandidater må søke innen 1. februar!

 

Praksisbrevkandidat

Dette er et 2-årig løp som ikke er søkbart i vigo. Du kan lese mer om ordningen på udir.no

Det vil komme mer informasjon om ordningen her etterhvert.

Sist endret 13.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Eirik Sundan
Seniør rådgiver
Tone  Sundsfjord
Rådgiver naturbruk, restaurant- og matfag