Læreplassgaranti

Bli læreplasgarantist - Klikk for stort bilde

Hva er Læreplassgaranti?

Nordland fylkeskommune vedtok i februar 2019 som første fylkeskommune i landet å innføre en læreplassgaranti for elever i videregående utdanning. En læreplassgaranti betyr at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2  er garantert en lærlingeplass.
For at eleven skal få denne garantien har fylkestinget vedtatt noen kriterier:

  • Alle fagene må være bestått, både programfag og fellesfag.
  • Søker må være aktiv søker til læreplass
  • Søker må vise interesse for faget ved et intervju mot slutten av Vg2
  • En læreplassgaranti vil innebærer at elever som oppfyller kravene skal få oppfylt retten til en læreplass i sitt fag i Nordland fylke.

Læreplassgarantien betyr at en elev med ungdomsrett må være villig til å flytte innad i fylket for å gjennomføre sin lærlingetid. På sikt skal læreplassgarantien gjelde for alle fag, men foreløpig jobber vi for at den skal gjelde for: Elektrofag, Bygg- og anleggsfag, Helse- og oppvekstfag samt kjøretøyfagene allerede fra sommeren 2021. For de resterende fagene skal tidspunktet avklares innen mai 2020.

Hva må eleven selv gjøre?

Hva kan bedriftene bidra med?

Lærekandidater

Ansvarlig

Frode Vikhals Fagermo
Prosjektleder - læreplassgaranti