PRAKSISKANDIDAT - TEORIEKSAMEN

Klikk for stort bildeEksamen med blyant

Den teoretiske eksamenen er en sentralgitt skriftlig eksamen på 5 timer, og den arrangeres to ganger per år (som regel første uka i desember og første uka i juni). De som ønsker å avlegge eksamen, må melde seg opp som privatist innen 15.september eller 1.februar. Se og meld deg opp.

Her er liste over fagkoder og fagbetegnelser som praksiskandidater skal bruke når de melder seg opp i til eksamen. Praksiskandidater kan nå kun avlegge eksamen i Kunnskapsløftet.

 

Teoretisk eksamen

Den teoretiske eksamenen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen for opplæring i bedrift som praksiskandidaten tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve i. Den skal også prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole, og som er relevante for lærefaget. Eksamen skal vere bestått før ein praksiskandidat melder seg til fag- eller sveineprøve.

Praksiskandidater er fritatt fra kravet om opplæring og karakter i fellesfag for å få fag- eller svennebrev.

 

Du finner fagets læreplan på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet. Se på 'Yrkesfaglige utdanningsprogram' og klikk deg fram til det Vg3-faget du skal avlegge eksamen i.

 

På hjemmesida til Utdanningsdirektoratet kan du også finne tidligere gitte eksamensoppgaver. Det kan være lurt å prøve å løse slike oppgaver som en forberedelse til egen eksamen. Vi anbefaler at du også leser Veiledning til sentralt gitt eksamen i yrkesfag.

 

Ekstra krav i enkelte fag

For disse fagene - Automatiseringsfaget, Anleggsmaskinmekanikerfaget, Dataeletronikerfaget,  Børsemakerfaget, Elektrikerfaget, Energimontørfaget, Energioperatørfaget, Heismontørfaget, Signalmontørfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget  - er det i læreplanene et krav om ytterligere en egen teoriprøve både for elever/lærlinger og for praksiskandidater ( de såkalte avviksfagene). Denne eksamenen omtales ofte som eksamen i restteorien. Praksiskandidatene må melde seg opp som privatist også til denne eksamen, se fagkodeliste (DOC, 20 kB).