Informasjon om digital innsending av karakter på fag, svenne og kompetanseprøver

Nordland fylkeskommune har digital behandling av fag, svenne og kompetanseprøver. Levering av karakter signeres gjennom skjema med MinID-pålogging 

  1. Leder i prøvenemnda mottar oppmelding på epost, sender denne videre til leder på prøven og medlem på prøven.
  2. For kompetanseprøver og prøver hvor det er vedtatt særskilt tilrettelegging vil det stå i eposten at vedlegg ettersendes pr post. Husk å vente på vedlegget.
  3. I oppmeldingen står kontaktinformasjon til bedrift og kandidat. Følg rutine for prøvenemnder
  4. I oppmeldingen er det også en link for innsending av prøven. Når prøven er ferdig og kandidaten har fått sin karakter muntlig skal protokollen sendes inn via linken i oppmeldingen:
  • Medlem på prøven klikker på linken, logger seg på med minID og fyller inn skjema. Leder på prøven mottar sms med beskjed og epost med lenke for å bekrefte karakter.
  • Leder på prøven skal laste opp vedlegg, og må derfor ha gjort disse klar i ei mappe på egen PC eller i sky. Det skal legges ved innkalling til prøven, oppgaven og vurderingsskjema.
  • Hvis karakteren er «Ikke bestått» kan prøvenemnda velge å sende inn dokumentasjon på prøven pr post. Velg det som er enklest.
  1. Når reiseoppgjør behandles vil det sjekkes mot innlevert protokoll. Når prøvenemda har mottatt reiseoppgjør for beståtte prøver kan dokumentasjon for denne prøven slettes.